महेश काटे हिप्नोथेरेपी अँड रेमेडी सेंटर कडून शिबीर नियोजन

महेश काटे हिप्नोथेरेपी अँड रेमेडी सेंटर कडून शिबीर नियोजन

‘महेश काटे हिप्नोथेरेपी अँड रेमेडी सेंटर प्रा.लि.’ कडून दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ तो ३० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत महेश काटे हिप्नोथेरेपी अँड रेमेडी सेंटर प्रा.लि या ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबिराचे नियोजन करण्यात आलेलं आहे. तरी आपण सर्व ग्रामस्थानी या शिबिराचे लाभ घ्यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *